tirsdag 22. mai 2012

Tegneoppgave

I tegneoppgaven begynte vi med å prøve ut gråtoneskala, blindetegning, kroki, negative og positive flater og portrett.
I gråtoneskala skulle vi skrible linjer på et ark med 8 ruter der vi begynte med en mørk rute som skulle bli lysere og lysere, vi jobbet også med skygger.
I blindetegning skulle vi tegne et objekt ved å bare se på dette objektet å ikke se på arket.
I kroki fikk vi fem minutter på å tegne en modell som skulle stå på en rar måte, dette var for å jobbe med å bli flink til å tegne fort.
I negative og positive flater skulle vi skribere på forskjellige overflater i bygget, da ble mønsteret trykt inn i papiret.
I portrettet skulle vi se på oss selv i et speil og tegne oss selv på best mulig måte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar